آبگرفتگی معابرو خیابان ها درایرانشهربا باران پاییزی

23 آذر 1398 ساعت 0:29

باران پاییزی در ایرانشهر در صورتی که خوشحالی را در میان مردم به همراه داشته است اما باعث آبگرفتگی معابرو خیابان های شهری در این شهرستان شده است.


به گزارش عصرهامون به نقل از پهره، باران پاییزی در ایرانشهر در صورتی که خوشحالی را در میان مردم به همراه داشته است اما باعث آبگرفتگی معابرو خیابان های شهری در این شهرستان شده است.

امید است که دیدن این تصاویر مسئولین امر را به فکر فرو برد تا اقدامی اساسی برای رفع این معضل شهری در کلان شهری چون ایرانشهر بیندیشند.

انتهای پیام/


کد مطلب: 118316

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/gallery/118316/1/آبگرفتگی-معابرو-خیابان-درایرانشهربا-باران-پاییزی

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/