بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از بخش زرآباد شهرستان کنارک

6 بهمن 1392 ساعت 9:00

علی اوسط هاشمی در دومین سفر خود به شهرستان کنارک از بخش زرآباد این شهرستان بازدید بعمل آورد.کد مطلب: 47531

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/gallery/47531/1/بازدید-استاندار-سیستان-بلوچستان-بخش-زرآباد-شهرستان-کنارک

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/