برگزاری راهپیمایی «حجاب» در خاش

22 تير 1393 ساعت 13:26

راهپیمایی «حجاب» با حضور بیش از 200 نفر از خواهران در خاش برگزار شد .کد مطلب: 56207

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/gallery/56207/1/برگزاری-راهپیمایی-حجاب-خاش

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/