پوستر شماره 6

ادعای مغرضانه شیطان بزرگ در خصوص حقوق اقلیت ها

17 بهمن 1398 ساعت 8:00

اسقف و رئیس شورای خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران: ادعای آمریکا درباره حقوق اقلیتهای دینی در ایران مغرضانه است.


به گزارش سرویس چندرسانه عصرهامون، اسقف و رئیس شورای خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران گفت: «ادعای آمریکا درباره حقوق اقلیتهای دینی در ایران مغرضانه است. ارامنه از آزادی کامل برای انجام مناسک و مراسم دینی و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی برخوردارند ما به عنوان عضوی از اعضای جامعه ادیان الهی، با توسل به درگاه خداوند متعال و دعا و نیایش، آرزومند تحقق نیافتن نیات و تصمیمات ناحق و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهان پایان یافتن هر چه زودتر این وقایع، با عدم مداخلات آمریکا در کشورهاى دیگر میباشیم».
 


کد مطلب: 120278

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/120278/ادعای-مغرضانه-شیطان-بزرگ-خصوص-حقوق-اقلیت

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/