دروغ پراکنی جریانی مشکوک برای فراموش شدن حذف تصویر قرآن

23 شهريور 1399 ساعت 14:31

جریانی مشکوک با دروغ پراکنی در فضای مجازی به دنبال فراموش شدن تصویر قرآن در کتاب درسی اول دبستان، مدعی حذف تصویر دختران از کتب درسی سوم ابتدایی شد.


به گزارش عصرهامون، بعد از انتقاد گسترده به حذف تصویر قرآن در کتاب درسی اول دبستان و قرار دادن یک گلدان به جای آن، جریانی مشکوک برای فراموش شدن این اقدام ضد دینی، به دروغ مدعی حذف تصویر دختران از کتب درسی سوم ابتدایی شد.

نگاهی به جلد کتابهای پایه سوم نشان می دهد تقریبا در همه اینها تصاویر دختران دانش آموز دیده می شود.

این دروغ همانا و فرار مسئولین آموزش و پرورش و مجریان سند استعماری ۲۰۳۰ از پاسخ درباره حذف تصویر قرآن همان...
انتهای پیام/


کد مطلب: 129763

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/129763/دروغ-پراکنی-جریانی-مشکوک-فراموش-شدن-حذف-تصویر-قرآن

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/