نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » گزارش خبری » اقتصادی

وقتی ارگان های دولتی اجرای مصوبه هیات وزیران را نادیده می گیرند؛

اهمال کاری در استفاده از انرژی های تجدید پذیر در جنوب شرق کشور/ قانونی که طی 4 سال تنها در یک درصد ادارات سیستان و بلوچستان اجرا شد

۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۴

سعید خسرویان، کارشناس انرژی های تجدید پذیر شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان گفت: در چهار سال اخیر فقط یک درصد ادارات سیستان و بلوچستان مصوبه تامین 20 درصد برق ارگان های دولتی از انرژی های تجدید پذیر را اجرایی کردند.

به گزارش عصرهامون، تامین قسمتی از برق ادارات از انرژی های تجدیدپذیر در سال 1395 و از سوی هیئت وزیران تصویب شد، بر اساس این مصوبه قانونی دستگاه‌ ها مکلف بودند تا سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل تجدیدپذیرها تامین کنند.بر اساس این مصوبه، «تصویـب نامـه هیـئت وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵ با اســتناد به اصــل 138 قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران، وزارتخانــه‌هــا، موسسـات، شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام کرده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر تامیـن کنند.»این مصوبه اگرچه همان سال به ارگان های مذکور ابلاغ شد، اما گویا به دست فراموشی سپرده شده است، زیرا آمارها نشان می دهد تنها تعداد انگشت شماری از نهادهای ذکر شده اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده اند.آسیب این بی تفاوتی و فراموشی، از بین بردن یک بازار بزرگ کسب و کار و رونق تولید کارگاه‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است.از 432 اداره سیستان و بلوچستان فقط 4 مورد این مصوبه را اجرا کردندسعید خسرویان، کارشناس انرژی های تجدید پذیر شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان در این خصوص به خبرنگار ما بیان کرد: در سیستان و بلوچستان تنها، استانداری، شهرک صنعتی، جهاد کشاورزی و اخیرا بانک ملی این مصوبه را اجرایی کرده اند.وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ 31 شهریور ماه 95 در هیات وزیران تصویب شد و بازه زمانی در آن مشخص نشد، اما قرار بود اگر ادارات و نهادهای مربوطه این کار را انجام ندهند مشمول جریمه به نرخ آزاد شوند.کارشناس انرژی های تجدید پذیر شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برای اعمال جریمه ها، دفتر وزیر نیرو باید به ما اعلام کند که جریمه این ادارات چگونه محاسبه شود که تا این لحظه چیزی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است.خسرویان بیان کرد: مجموع ادارات در سیستان و بلوچستان 432 مورد است که از این تعداد فقط چهار مورد این مصوبه را اجرا کردند که حدود یک درصد را شامل می شود و باقی ادارات استانی در این زمینه اقدام خاصی انجام ندادند.انتهای پیام/