دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ ,25 January 2021
0
Share/Save/Bookmark
۱
همواره درباره جنايات رژيم صهيونيستى به افكار عمومى جهان اطلاعات نادرست داده شده است. تا زمانى كه آمريكا و دولت هاى غربى به حمايت از رژيم صهيونيستى پرداخته و ساليانه ميليون ها دلار كمك نظامى، تسليحاتى و سياسى به اين رژيم نژادپرست كنند، اين خونريزى ها ادامه خواهد يافت.
به گزارش سرويس بين الملل عصر هامون، اخبار و تصاويرى كه از غزه مخابره مى شوند براستى دردناك و غم انگيزند. در طول سه هفته گذشته بیش از هزار فلسطينى عمدتا غيرنظامى از جمله ٢٠٠ كودك به طرز وحشيانه اى توسط صهیونیست‌ها كشته شده‌اند. بيمارستان ها بمباران شده است، محله ها ويران شده و بيش از صد هزار جمعيت پناهنده در سراسر اين منطقه بسيار كوچك آواره شده اند. همه اينها زمانى غيرقابل تحمل مى شوند كه شاهد تلاش ها در جهت توجيه اعمال رژيم صهيونيستى در رسانه باشيم.  

در اينجا به پنج تصور نادرست درباره حمله اسراييل به غزه مى پردازيم:

   ١.      حملات اسراييل واكنشى به پرتاب موشك توسط حماس است!

در هر حالتى عكس اين تصور قابل قبول تر است: حماس در واكنش به تحريكات اسراييل دست به پرتاب موشك زده است. در سلسله وقايع اخير، حماس اولين موشك هاى خود را روز هفتم ژوييه و به تلافى حملات هوايى شبانه اسراييل، كه به كشته شدن چند تن از اعضاى اين گروه انجاميد، پرتاب كرد. اينها اولين موشك هايى بود كه حماس از زمان اعلام آتش بس در سال ٢٠١٢ ميلادى تا كنون مسئوليت پرتابشان را به عهده گرفته است. وقايع پيش از هفتم ژوييه نشان دهنده رفتار اسراييل به جهت تحريك حماس به واكنش است كه مى توانست به مثابه دستاويزى براى آغاز عمليات نظامى صهيونيست ها در غزه قرار بگيرد. يورش هاى وحشيانه و دستگيرى هاى دسته جمعى سياستمداران و فعالان فلسطينى در كرانه باخترى باعث پرتاب چند موشك شد اما هيچيك از آنها از جانب حماس نبود. اسراييل براى شروع عمليات موسوم به "تيغه محافظ" دستكم بايد تا زمان پرتاب اولين موشك توسط حماس منتظر مى‌ماند. 
 


در سه ماهه نخست پس از آتش بس نوامبر ٢٠١٢ ، حتى يك موشك هم از جانب سرزمين هاى فلسطينى پرتاب نشد. با اين وجود اسراييل شمار زيادى حملات بی دلیل را عليه فلسطينى ها ترتيب داد كه باعث كشته شدن غيرنظاميان بى گناه و نقض آتش بس شد. 

اين مثال ها نه استثنا، كه روند کار رژيم صهيونيستى هستند. شايد بهترين نمونه آتش بس ژوئن ٢٠٠٨ باشد. اسراييل به مفاد آتش بس احترام نگذاشت و به محاصره شديد غزه ادامه داد و حتى پس از گذشت تنها چند ساعت از شروع آتش بس مردم اين منطقه را مورد حمله قرار داد. عليرغم اين موارد حتى يك موشك هم توسط حماس پرتاب نشد و طى خشونت هاى غزه هيچ تلفاتى به صهيونيست ها وارد نشد. حماس حتى تا آنجا پيش رفت كه تعدادى از اعضاى گروه هاى شبه نظامى دست اندر كار پرتاب موشك در زمان آتش بس را بازداشت كرد. پس از چند ماه آرامش نسبى، اسراييل باز هم بدون دليل با شكستن آتش بس و طى حملاتى هوايى در ماه نوامبر همان سال تعدادى از اعضاى حماس را كشت. وضعيت تشديد شد و سرانجام منجر به شروع عمليات "سرب گداخته"، تجاوز ٢٢ روزه صهيونيست ها به غزه، شد كه در پى آن هزار و ٤٠٠ فلسطينى عمدتا غيرنظامى كشته شدند.   
 
 

    ٢.        اسراييل خواهان توقف خشونت هاست اما حماس پيشنهاد هاى صلح را نمى‌پذيرد!
روزهاى پيش از يورش زمينى اسراييل به غزه، مصر طرح آتش بسى را پيشنهاد داد كه بلافاصله توسط رژيم صهيونيستى پذيرفته شد اما حماس آن را به اين دليل كه در اين باره با آنها مشورت نشده و حماس خبر را در روزنامه ها خوانده، رد كرد. سپس حماس شرايط آتش بس خود را پيشنهاد داد.  


منابع بسيار اندكى به اين موضوع اشاره كردند كه حماس حتى پيش از طرح مصر شرايط آتش بس خود را اعلام كرده بود. درست در اولين روز تبادل آتش ميان دو طرف، حماس پيشنهاد كرد كه در ازاى آزادى زندانيان فلسطينى كه پس از طرح مبادله اسراء شاليت مجددا دستگير شده بودند پرتاب موشك ها را متوقف خواهد كرد. 

به همين ترتيب، در رويدادهاى منتهى به يورش زمينى اسراييل در سال ٢٠٠٨ ميلادى، حماس پيشنهاد تمديد آتش بس را مطرح كرد كه از جانب اسراييل رد شد.اسراييل اين پيشنهاد را به بهانه اينكه شرايط مطرح شده از قبيل رفع حصر غزه، توقف حملات و و بسط آتش بس به كرانه باخترى، غير قابل پذيرش هستند آن را رد كرد.  


      ٣.     اسراييل حتى در زمان درگيرى نيز به غزه كمك هاى انسان دوستانه ارسال مى‌كند
رژيم صهيونيستى نه تنها كمكى ارسال نمى‌كند بلكه از رسيدن غذا و ساير كمك هاى انسان دوستانه به غزه نيز جلوگيرى مى كند. غزه تحت محاصره اى شديد قرار دارد كه از ورود هرگونه مايحتاج به اين منطقه جلوگيرى مى كند. در واقع صهيونيست ها در تلاش براى  پيشبرد چيزى كه آن را جنگ اقتصادى مى خوانند به اجبار ميزان حداقل كالرى مورد نياز بدن انسان براى جلوگيرى از سوء تغذيه را نيز محاسبه كرده اند. هدف نگهداشتن اقتصاد غزه در مرز فروپاشى است بدون اينكه آنرا به پرتگاه سقوط هل دهند. اين فشارها مجازات راى دادن مردم غزه به حماس است.    در حقيقت ما از طريق سازمان عفو بين الملل آگاهيم كه در يورش زمينى پيشين، نيروهاى اسراييلى به طور عمدى راه ورود به غزه را مسدود كرده و از ورود دارو و كمك هاى انسان دوستانه به اين منطقه ممانعت كردند. اين رژيم همچنين به كاروان هاى كمك رسانى، مراكز توزيع و گروه هاى پزشكى حمله كرده و كاركنان آژانس كار و امداد سازمان ملل متحد و كميته بين المللى صليب سرخ را وادار به خروج از غزه كردند.   


غزه در حال حاضر و حتى بدون بمباران هاى شديد هم در وضعيت بحران انسانى قرار دارد. به همين خاطر است كه فلسطينى ها بر شرط برداشتن محاصره براى دستيابى به توافق آتش بس پافشارى مى كنند. 


  ٤.     حماس از سپرهاى انسانى استفاده مى‌كند!
رژيم صهيونيستى در تلاش است با متهم كردن حماس به استفاده از سپر انسانى (استفاده عمدى از غيرنظاميان براى پوشش منطقه اى نظامى) آمار بالاى كشتار غيرنظاميان را توجيه كند. به ادعاى اين رژيم حماس سلاح ها و موشك هاى خود را در نزديكى مناطق مسكونى نگهدارى مى كند و براى اسراييل چاره اى جز بمباران اين مناطق باقى نمى گذارد. 


اينكه حماس موشك‌هاى خود را در نزديكى مناطق مسكونى متراكم و پرجمعيت نگهدارى مى‌كند به طرز غيرقابل اجتنابى حقيقت دارد، از آنجايى كه غزه يكى از پرتراكم ترين مناطق در كره زمين است، اگر حماس مكانى ديگر را براى عمليات هاى نظامى اش در نظر گيرد فورا توسط ارتش اسراييل نابود خواهد شد. اما اين امر لزوما استفاده از سپرهاى انسانى را اثبات نمى كند. براى مثال، سلاح هاى كشف شده در يكى از مدارس سازمان ملل در هفته گذشته، كه اولين مورد از نوع خود است، نشانگر اقدام به استفاده از سپر انسانى نيست چرا كه مدرسه در زمان حملات خالى بوده است. عفو بين الملل پيشتر و در سال ٢٠٠٩ ميلادى ادعاهاى رژيم صهيونيستى را بررسى كرده و هيچ مدركى دال بر استفاده مبارزان فلسطينى از غيرنظاميان به منظور پوشش اهداف نظامى، اجبار آنها به ماندن در ساختمان هاى مورد استفاه شبه نظاميان و ممانعت از خرو ج آنها از ساختمان ها بدست نياوردند. همان گزارش دريافته كه در موارد متعددى رژيم صهيونيستى از فلسطينى ها به اجبار به عنوان سپر انسانى استفاده كرده است. اين گزارش توسط ديدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز مورد تاييد واقع شده است.   

با اين حال بر اساس اين گزارش، پرهيز از اختلاط با جمعيت غيرنظامى در باريكه غزه كوچك و فوق العاده پرجمعيت بسيار دشوار است و مدركى هم نشان مى‌دهد كه افراد اين كار را با قصد سپر شدن انجام داده باشند. اين گزارش همچنين خاطرنشان مى كند كه اسراييل نيز با ساختن پايگاه هاى نظامى خود در داخل يا اطراف مناطق مسكونى و شهرها و انجام فعاليت هاى نظامى در نزديكى مناطق غيرنظامى در جنوب سرزمين هاى اشغالى رفتارى مشابه از خود بروز مى‌دهد.    


از سويى ديگر اجبار شهروندان غيرنظامى به عمل كردن به عنوان سپر براى اهداف نظامى نبايد با فعاليت هاى داوطلبانه  فعالان به عنوان سپر انسانى به منظور حفاظت از منازل و بيمارستان ها اشتباه گرفته شود. چرا كه مورد نخست مصداق جنايت جنگى است و بايد محكوم شود، اما دومين مورد به مثابه شكلى از مقاومت غيرخشونت آميز بايد مورد تقدير قرار گيرد.  


     ٥.      نيروهاى اسراييلى هرگز عمدا غيرنظاميان را هدف قرار نمى‌دهند
تصور اين نكته كه نيروهاى اسراييلى عواقب قابل پيش بينى بمباران گسترده خانه ها، بيمارستان ها، مدارس، مساجد، كافه ها و آمبولانس ها را در نظر نمى گيرند بسيار دشوار است. بيش از ٨٠ درصد از تلفات اين حملات را غيرنظاميان تشكيل مى دهند. 


"نيكلاس پالاروس" از پزشكان بدون مرز مى گويد: درحاليكه طبق ادعاى مقامات رسمى هدف يورش زمينى به غزه ويران كردن تونل هاى زيرزمينى است، چيزى كه ما روى زمين شاهدش هستيم اين است كه بمب ها ميان اهداف نظامى و غيرنظامى تفاوتى قتيل نشده و شهروندان عادى را مى‌كشد. 

اعمال ارتش رژيم صهيونيستى چيزى بيش از بى مبالاتى ساده يا بى اعتنايى به جان غيرنظاميان است. بر اساس اسناد منتشر شده توسط ديدبان حقوق بشر و عفو بين الملل، تحقيقات نشان داده اند پنج سال پيش و در حين عمليات "سرب گداخته" موارد متعددى از شليك و قتل غيرنظاميانى كه تنها پرچمى سفيد به نشانه صلح در دست داشته اند توسط سربازان صهيونيست مشاهده شده است.  
 

همواره درباره جنايات رژيم صهيونيستى به افكار عمومى جهان اطلاعات نادرست داده شده است. تا زمانى كه آمريكا و دولت هاى غربى به حمايت از رژيم صهيونيستى پرداخته و ساليانه ميليون ها دلار كمك نظامى، تسليحاتى و سياسى به اين رژيم نژادپرست كنند، اين خونريزى ها ادامه خواهد يافت.

انتهای پیام/ 4030
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۵۷۳۴۵


ارسال