توتن سازی سیستان در معرض انقراض است

اوشیدا , 11 شهريور 1392 ساعت 13:06

رئیس میراث فرهنگی و صنایع دستی اداره کل سیستان گفت: در حال حاضر توتن سازی در سیستان به دلیل نبود بستر لازم و مواد اولیه برای ساخت در حال انقراض است.


به گزارش عصر هامون، علیرضا خسروی اظهار داشت:در حال حاضر توتن سازی در سیستان به دلیلی نبود بستر لازم و مواد اولیه برای سلاخت در حال انقراض است.
وی افزود: چون مواد اولیه آن نی دریاچه هامون بوده است و از زمانی که این دریاچه خشک شده  بستر لازم برای ساخت این سنت نیز از بین رفته است.
خسروی ادامه داد:از این وسیله بیشتر برای عبور از رودخانه استفاده می شده است.
وی افزود: اکنون این سنت از بین رفته اما به عنوان میراث فرهنگی در حال انقراض باید ثبت شود.

انتهای پیام/۹۰۳۱


کد مطلب: 6739

آدرس مطلب: http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/6739/توتن-سازی-سیستان-معرض-انقراض

عصر هامون
  http://www.asrehamoon.ir/