تاریخ انتشار :پنجشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۰
آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری در معرض دید گردشگران نوروزی قرار گرفت.
 • آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

  آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

 • آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

  آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

 • آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

  آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

 • آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

  آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

 • آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

  آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

 • آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

  آثار هنری صنعتگران و هنرمندان چابهاری از نگاه دوربین

http://asrehamoon.ir/vdcbsfbs.rhbg9piuur.html
نام شما
آدرس ايميل شما

آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود