تاریخ انتشار :شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۵
محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند برگزار شد.
 • برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

  برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

 • برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

  برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

 • برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

  برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

 • برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

  برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

 • برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

  برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

 • برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

  برگزاری محفل انس و جزء خوانی قرآن کریم در مسجد الغدیر هیرمند

http://asrehamoon.ir/vdcevz8n.jh8pni9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما