تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۳
مراسم عزاداری و احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور مردم مومن چابهار در قالب هیئات مذهبی در مساجد شهرستان چابهار با شکوه خاصی برگزار شد.
 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

 • برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

  برگزاری مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در شهرستان چابهار

http://asrehamoon.ir/vdcjhiei.uqemizsffu.html
نام شما
آدرس ايميل شما

آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود