تاریخ انتشار :شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۵
روحیه جهادی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به الگویی برای مبارزه با کرونا ویروس تبدیل شده است.
به گزارش عصرهامون، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، طرح مشترک کشوری مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹ با نام طرح شهید سلیمانی به شیوه محله و خانواده محور در سیستان وبلوچستان در حال انجام است.
 
 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

  غربالگری خانه به خانه با طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

http://asrehamoon.ir/vdcaoen6m49neu1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما