تاریخ انتشار :شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۱
احمد میر رئیس شورای شهر زابل ،شهلا رضوانی رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر ،طاهره شهرکی مسئول موزه شهرستان و دیگر اعضای کمیسیون امور بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان زابل بازدید کردند.
 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

 • بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

  بازدید رئیس شورای شهر و اعضای کمیسیون بانوان از کارگاه اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه زنان در زابل

http://asrehamoon.ir/vdceoz8n.jh8pei9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما