پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 27 بهمن 1398 ساعت 11:07 http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/121009/انتخابات-اوج-مردم-سالاری-دینی-تبلیغات-کاندیداها-باید-چارچوب-قانون-باشد -------------------------------------------------- دبیر ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی سیستان و بلوچستان؛ عنوان : انتخابات اوج مردم سالاری دینی/تبلیغات کاندیداها باید در چارچوب قانون باشد -------------------------------------------------- محمدعلی حمیدیان با تاکید بر اینکه انتخابات اوج مردم سالاری دینی، گفت: کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید در دایره قانون و اخلاقیات تبلیغات کرده و از این چارچوب خارج نشوند. متن : محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات بر بسیاری از زمینه های فردی و اجتماعی افراد تاثیر گذار است، بیان کرد: به طورکلی مشارکت اجتماعی یکی از مصادیق حائز اهمیت فعالیت اجتماعی محسوب می گردد و می تواند بر بسیاری از سازوکارهای رفتار جمعی اثرگذار باشد. وی افزود: با توجه به تعریف لغوی مفهوم مشارکت در حوزه جامعه شناسی، این مقوله همکاری داوطلبانه و ارادی گروه های اجتماعی در مسیر پیشرفت جامعه محسوب می شود و به نوعی فرآیندی برای تصمیم گیری و حل معضلات اجتماعی شناخته می شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه انتخابات می تواند موجب روی کار آمدن افرادی تاثیر گذار برای حل مشکلات جامعه شود، گفت: به طور کلی انتخابات در خصوص افراد و گروه هایی به کار می رود که منافع، علایق و دیدگاه های متکثری داشته و برای انتفاع گروه هایی کار می کنند که تصمیمات و فعالیت های متعاقب شان بر ایشان اثربخش خواهد بود. وی ادامه داد: درواقع به تعبیری دیگر مشارکت فرایندی اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چندبعدی و چندفرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است، به طورکلی باتوجه به مدنی الطبع بودن آدمی تمامی جوامع انسانی در خصوص بروز مشارکت اجتماعی ویژگی های مشابهی دارند و آنچه موجبات افتراق این اجتماعات می شود، الگوهای ماهیتی مشارکت و نرخ کمی این مشارکت های جمعی است. انتخابات موجب افزایش محبوبیت هر حکومتی است حمیدیان با بیان این مطلب که به طور کلی تنها در جوامعی که انتخابات سالم برگزار می شود حکومت ها در پیشگاه مردم محبوب هستند، اذعان کرد: در مجموع متغیرهای متعددی در گرایش به مشارکت اجتماعی در بین افراد یک جامعه اثر می گذارد که ویژگی های فردی همچون پایگاه های اجتماعی و اقتصادی، گروه های سنی، زمینه های خانوادگی همچون محل اقامت، میزان مشارکت والدین،وضعیت تاهل و زمینه های جامعه پذیری و تفاوت های جنسیتی از فاکتورهای گرایش به مشارکت در کنش های جمعی است. وی خاطرنشان کرد: در تمامی تحقیقات جامعه شناختی، نسبت معناداری بین میزان مشارکت و پیشرفت اجتماعی برقرار بوده و این نسبت با توجه به زمینه مشارکت، می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند، به عنوان نمونه مشارکت هایی که جنبه قراردادی دارد بیشتر در رفتار سازمانی و روابط پرسنلی براساس مقررات و دستورالعمل های بوروکراتیک ساختار می یابد و مشارکت های ارادی و متأثر از دل بستگی های فردی و گروهی با تکیه بر احساسات و تعلق اجتماعی شکل می گیرد. دبیر ستاد رسیدگی و پیگیری جرایم و تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن و تشییع پیکر شهید سلیمانی طی روزهایی اخیر که صرفاً به واسطه احساسات جمعی و اشتیاق گروهی، میلیون ها نفر را در فرآیند مشارکت اجتماعی عجین ساخت، از مهم ترین مصادیق مشارکت های اجتماعی مبتنی بر اراده و تعلق اجتماعی است. وی با تاکید بر اینکه انتخابات فرآیندی است که که مردم در کنار دولت بار اداره جامعه را بر دوش می گیرند، گفت: مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات عنوان می فرمایند: اگر می خواهید این احساس، این عظمت، این مصونیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید، اگر می خواهید نظام جمهوری اسلامی اقتدار خودش را در چشم جهانیان چه دوست و چه دشمن- حفظ کند، باید در انتخابات شرکت کنید. حمیدیان افزود: درواقع ایشان در حوزه مشارکت چهار بعد مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در تصمیم سازی، مشارکت در عمل و اجرا و مشارکت در نظارت را در نظر می گیرند و این مقوله را پیش شرط تحقق تمدن نوین اسلامی قلمداد می فرمایند. از سویی مشارکت اجتماعی از عوامل اساسی ایجاد نظم و ثبات اجتماعی در جوامع قلمداد می گردد و در زمره راهبردهای احساسی، شناختی و رفتاری محسوب می شود، که در اعضای یک جامعه نوعی وفاداری به ساختار کلان الزامات و بایسته ها، نقش ها و ارزش ها را ایجاد می کند و منتج به این امر می گردد که اعضا با مطالبات نظام اجتماعی و سایر افراد جامعه انطباق و سازگاری پیدا می کنند. مشارکت در انتخابات یک مقوله اسلامی است معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سه رکن اساسی مشارکت شامل ابعاد احساسی، شناختی و عملی است، بیان کرد: در بعد احساسی فرد در اشغال یک موقعیت خاص احساس می کند که می بایست نقش خود را به درستی ایفا کند، در بعد شناختی فرد به این مقوله آگاه می شود که در یک موقعیت خاص دیگران از وی چه انتظاراتی دارند و این انتظارات چه نتایجی را برای وی و سایرمخاطبان گروه به همراه دارد و در بعد عملی، اعضای جامعه به صورت عینی باتوجه به دو پیش شرط احساسی و شناختی، رفتار خاصی را در قالب مشارکت یا عدم مشارکت اجتماعی از خود بروز می دهند. وی ادامه داد: این مشارکت اجتماعی به پیش بینی پذیری جریانات اجتماعی کمک شایانی کرده و نقش پذیری کلان اجتماعی را نیز در اعضای اجتماع نهادینه می سازد همچنین به واسطه بروز نوعی تعاون و همیاری به نشاط اجتماعی کمک شایانی کرده و سه الگوی رضایت اجتماعی که برگرفته از محبوبیت، مقبولیت و موفقیت است را تقویت می کند، درواقع مشارکت اجتماعی جوامع را از الگوی گسیخته منفک کرده و با تزریق هم بستگی اجتماعی به تحکیم سامانه های اشتراک مساعی ختم می شود. حمیدیان با بیان این مطلب مشارکت سیاسی شامل کلیه کنش های ارادی و داوطلبانه، سازمان یافته یا بدون سازمان و دوره ای و مستمر می شود، اذعان کرد: این مشارکت دربرگیرنده راهبردهای قانونی و غیرقانونی برای تحقق سیاست های عمومی، اداره امور عمومی و گزینش رهبران سیاسی در هر سطحی از حکومت های محلی یا ملی می شود. وی خاطرنشان کرد: براساس این الگو، تداوم این کنش سیاسی، تابعی از مقوله ی اعتماد سیاسی است اعتمادی که در سه مؤلفه اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کنشگران سیاسی قابل رصد و مداقه است، لیکن این سه مؤلفه در بروز کنش سیاسی در قالب رفتار انتخاباتی فوق العاده حائز اهمیت محسوب می شود. تبلیغات کاندیداها باید در چارچوب قانون باشد دبیر ستاد رسیدگی و پیگیری جرایم و تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: مشارکت انتخاباتی با توزیع نظام مند قدرت و مزیت های اجتماعی، گروه های مختلف را فارغ از تفاوت های قومیتی و مذهبی از انزوا خارج نموده و با القای حس اعمال قدرت و نفوذ شهروندان و مطالبات ایشان در سازوکارهای اداره جامعه، انفعال و بی تفاوتی اجتماعی را به حداقل می رساند، در واقع مشارکت سیاسی در قالب رفتار انتخاباتی یک بستر ایده آل برای انتقال قدرت فارغ از تکانه های هیجانی محسوب شده و درعین حفظ ثبات اجتماعی از راهبردهای تحرک اجتماعی و امکان بروز دیدگاه های بعضاً مغایر با احزاب هیئت حاکم صیانت می کند. وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از مهم ترین کارکردهای مشارکت انتخاباتی تضعیف سامانه آمریت-تابعیت، به عنوان الگوی سنتی است، گفت: الگویی که تا چند دهه پیش در فرهنگ سیاسی کشور به عنوان روش مرسوم زمامداری تلقی شده و توزیع اقتدار در کشور را به صورت متمرکز و فردگرا محقق می نمود در این میان و باهدف تحقق مشارکت حداکثری می بایست به چهار عامل حایز اهمیت فضای گفتمانی، شبکه های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و ویژگی های شخصیتی نامزدهای انتخاباتی نیز توجه داشت. حمیدیان در پایان تصریح کرد: با رصد پیمایشی انگیزه های مشارکت اجتماعی در قالب کنش های انتخاباتی در ادوار پیشین انتخابات در کشور، چهار عامل تقویت انسجام ملی، پیروی از منویات رهبری، حمایت از جمهوری اسلامی و ادای تکلیف شرعی به عنوان مهم ترین دلایل مشارکت از سوی کنشگران انتخاباتی طرح موضوع شده و در مقطع حساس فعلی نیز کلیه مسئولان اجرایی و نامزدهای انتخاباتی مکلفند تا با تاسی از سه راهبرد صداقت، شفافیت و قانون مداری بسترها و انگیزه های مشارکت را با دو الگوی کاهش بی اعتمادی و تشکیک به ماهیت برگزاری انتخابات و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مدنظر قرار دهند. انتهای پیام/