پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 30 شهريور 1399 ساعت 14:15 http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/129967/تحویل-گندم-مازاد-مصرف-مراکز-خرید-مرز-۴٠-هزارتن-گذشت -------------------------------------------------- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان: عنوان : تحویل گندم مازاد بر مصرف به مراکز خرید از مرز ۴٠ هزارتن گذشت -------------------------------------------------- امان اله طوقی گفت:تحویل گندم مازاد بر مصرف به مراکز خرید از مرز ۴٠ هزارتن گذشت. متن : به گزارش عصرهامون، امان اله طوقی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت :تاکنون کشاورزان استان ۴٠ هزارو ٣٣۴ تن گندم مازاد بر مصرف خود را به ١٢ مرکز خرید در سطح استان تحویل داده اند. وی ارزش گندم های تحویلی را بیش از ١٠٠٠ میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: تابه امروز بیش از ٩۶۵ میلیارد ریال مطالبات گندم کاران پرداخت شده است. وی تصریح کرد: از کل گندم تحویلی کشاورزان استان حدود ٣٨ هزارو ۵٨٠ تن گندم نان و ١٧۵۴ تن گندم بذری است که توسط شرکت غله وخدمات بازرگانی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خریداری شده است. انتهای پیام/