پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 5 مهر 1396 ساعت 13:49 http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/98657/پوستر-هیهات-مناالذله -------------------------------------------------- عنوان : پوستر/ هیهات مناالذله هیهات مناالذله+پوستر -------------------------------------------------- نقل از رسول گرامی اسلام(ص) در مستدرک الوسائل آمده است: شهادت امام حسین(ع) در دل‌های افراد با ایمان آتش و حرارتی ایجاد می‌کند که هرگز خاموش نخواهد شد. متن : به گزارش سرویس چندرسانه عصرهامون، نقل از رسول گرامی اسلام(ص) در مستدرک الوسائل آمده است: شهادت امام حسین(ع) در دل های افراد با ایمان آتش و حرارتی ایجاد می کندکه هرگز خاموش نخواهد شد.