پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 3 مهر 1398 ساعت 12:11 http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/116119/انیمیشن-خط-سرخ-شهادت-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : انیمیشن خط سرخ شهادت منتشر شد -------------------------------------------------- انیشمین "خط سرخ شهادت" که در آن به موضوع شهادت پرداخته شده است توسط مرکزی متنای فضای مجازی بسیج منتشر شد. متن :