پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون 17 بهمن 1398 ساعت 8:00 http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/120278/ادعای-مغرضانه-شیطان-بزرگ-خصوص-حقوق-اقلیت -------------------------------------------------- پوستر شماره 6 عنوان : ادعای مغرضانه شیطان بزرگ در خصوص حقوق اقلیت ها -------------------------------------------------- اسقف و رئیس شورای خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران: ادعای آمریکا درباره حقوق اقلیتهای دینی در ایران مغرضانه است. متن : به گزارش سرویس چندرسانه عصرهامون،اسقف و رئیس شورای خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران گفت: ادعای آمریکا درباره حقوق اقلیتهای دینی در ایران مغرضانه است. ارامنه از آزادی کامل برای انجام مناسک و مراسم دینی و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی برخوردارند ما به عنوان عضوی از اعضای جامعه ادیان الهی، با توسل به درگاه خداوند متعال و دعا و نیایش، آرزومند تحقق نیافتن نیات و تصمیمات ناحق و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهان پایان یافتن هر چه زودتر این وقایع، با عدم مداخلات آمریکا در کشورهاى دیگر میباشیم.