پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ,28 January 2021
هیئت مجازی
روضه ششم محرم

سوم محرم به ذکر مصیبت برای حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام اختصاص دارد.

 
سوم محرم به ذکر مصیبت برای حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام اختصاص دارد.
روضه شب دوم ماه محرم به ورود کاروان امام حسین علیه السلام به کربلا منتسب شده است.
روضه شب اول ماه محرم به حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین (ع) منتسب شده است.
این پایگاه خبری در راستای ایجاد تجربه ای متفاوت از ضیافت الهی رمضان اقدام به تولید هئیت مجازی رمضان کرده است.
این پایگاه خبری در راستای ایجاد تجربه ای متفاوت از ضیافت الهی رمضان اقدام به تولید هئیت مجازی رمضان کرده است.
این پایگاه خبری در راستای ایجاد تجربه ای متفاوت از ضیافت الهی رمضان اقدام به تولید هئیت مجازی رمضان کرده است.
پایگاه خبری عصرهامون در راستای ایجاد تجربه ای متفاوت از ضیافت الهی رمضان اقدام به تولید هئیت مجازی رمضان کرده است تا هر روز از سحر تا افطار همراه روزه دارن باشیم.
پایگاه خبری عصرهامون در راستای ایجاد تجربه ای متفاوت از ضیافت الهی رمضان اقدام به تولید هئیت مجازی رمضان کرده است تا هر روز از سحر تا افطار همراه روزه دارن باشیم.