پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون - آخرين عناوين استخدام :: نسخه کامل http://www.asrehamoon.ir//news/employment Mon, 19 Aug 2019 08:44:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/test4/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون http://www.asrehamoon.ir// 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون آزاد است. Mon, 19 Aug 2019 08:44:13 GMT استخدام 60 استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114799/استخدام-۳-ردیف-شغلی-یک-شرکت-معتبر به گزارش عصرهامون به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: kheiri@decoran.ir   انتها ی پیام / ]]> استخدام Sun, 11 Aug 2019 14:32:37 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114799/استخدام-۳-ردیف-شغلی-یک-شرکت-معتبر استخدام نگهبان در یک شرکت معتبر http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114768/استخدام-نگهبان-یک-شرکت-معتبر به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: hr@uedco.net     انتها ی پیام / ]]> استخدام Sat, 10 Aug 2019 16:55:28 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114768/استخدام-نگهبان-یک-شرکت-معتبر استخدام مونتاژ کار مجرب http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114683/استخدام-مونتاژ-کار-مجرب به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند انتهای پیام /       ]]> استخدام Wed, 07 Aug 2019 07:03:06 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114683/استخدام-مونتاژ-کار-مجرب استخدام کارشناس فنی در شرکت تجهیزات پزشکی http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114638/استخدام-کارشناس-فنی-شرکت-تجهیزات-پزشکی به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، جهت تکمیل کادر خود در واحد فنی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: info@raymandrad.com   انتهای پیام/ ]]> استخدام Tue, 06 Aug 2019 08:43:49 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114638/استخدام-کارشناس-فنی-شرکت-تجهیزات-پزشکی استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114613/استخدام-۳-ردیف-شغلی-یک-شرکت-معتبر به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: sherkat.it98@gmail.com انتهای پیام / ]]> استخدام Mon, 05 Aug 2019 09:55:57 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114613/استخدام-۳-ردیف-شغلی-یک-شرکت-معتبر استخدام سرپرست فنی در یک شرکت معتبر http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114563/استخدام-سرپرست-فنی-یک-شرکت-معتبر به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر تولید کننده قالب های بتنی در منطقه شهرک غرب جهت تکمیل کادر خود در استان تهراناز افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: fidarfoolad@gmail.com   انتهای پیام/ ]]> استخدام Sun, 04 Aug 2019 14:46:47 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114563/استخدام-سرپرست-فنی-یک-شرکت-معتبر استخدام نیروی پشتیبان سایت در یک شرکت IT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114524/استخدام-نیروی-پشتیبان-یک-شرکت-it به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت IT جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: sadraitgroup@gmail.com   انتهای پیام / ]]> استخدام Sat, 03 Aug 2019 16:00:51 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114524/استخدام-نیروی-پشتیبان-یک-شرکت-it استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر طراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114205/استخدام-۵-ردیف-شغلی-یک-شرکت-معتبر-طراحی-مهندسی-قطعات-مبلمان-اداری به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبرطراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند آدرس ایمیل: jobs@livetab.ir انتهای پیام/  ]]> استخدام Wed, 24 Jul 2019 07:04:01 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114205/استخدام-۵-ردیف-شغلی-یک-شرکت-معتبر-طراحی-مهندسی-قطعات-مبلمان-اداری استخدام مهندس صنایع در یک شرکت معتبر http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114158/استخدام-مهندس-صنایع-یک-شرکت-معتبر به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از یک نفر واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند   آدرس ایمیل: estekhdam14@yahoo.com انتهای پیام/ ]]> استخدام Tue, 23 Jul 2019 08:42:05 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/114158/استخدام-مهندس-صنایع-یک-شرکت-معتبر استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/113977/استخدام-برنامه-نویس-یک-شرکت-معتبر به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می‌توانند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. آدرس ایمیل: jobs@iranfava.com     انتهای پیام / ]]> استخدام Wed, 17 Jul 2019 05:40:53 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/113977/استخدام-برنامه-نویس-یک-شرکت-معتبر