ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردمی بودن؛ ویژگی بارز بسیج/سازندگی و محرومیت زدایی از ثمرات ارزنده بسیج است ))