ارسال اين مطلب به دوستان

(( اصلاح و تعدیل شبکه های روشنایی معابر برق زاهدان انجام شد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود