ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستیابی به توافق عزتمندانه در مذاکرات هسته ای کمترین حق ایران است/ دانشجو پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارد ))