ارسال اين مطلب به دوستان

(( سپاه در همه بحران ها یاری گر مردم است/ عزت آفرینی، ایجاد اقتدار و غرور آفرینی ملی، مرهون حماسه آفرینی سبزپوشان نظام )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود