ارسال اين مطلب به دوستان

(( استارت پروژه های ورزشی به نام سردار دلها/ روبان 95 طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان بریده شد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود