ارسال اين مطلب به دوستان

(( استاندارد بودن میز و نیمکت مدرسه روستای دیهی در غبار فراموشی+ تصویر )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود