ارسال اين مطلب به دوستان

(( اردوی داخلی و خارجی در ادامه آماده سازی طلایی پوشان )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود