ارسال اين مطلب به دوستان

(( پوستر/ نه صریح و قاطع به اعتیاد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود