ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستگاه دیپلماسی کشور در گرفتن حق آبه ایران از افغانستان فعال شوند/ قطعا ضعفی در کار برخی مسئولین می باشد که تاکنون مشکل سیستان برطرف نشده است )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود