ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد وام به بازنشستگان کشوری )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود