ارسال اين مطلب به دوستان

(( فیلم/ مناجات با خدا؛ احمد مجاهد شیخی )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود