ارسال اين مطلب به دوستان

(( خدمت رسانی مطلوب به کشاورزان اولویت کاری مدیران باشد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود