ارسال اين مطلب به دوستان

(( تغییر ماهیت ازدواج در دنیای مدرن )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود