ارسال اين مطلب به دوستان

(( فیلم لحظات ماندگار اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶ )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود