ارسال اين مطلب به دوستان

(( وقتی سرمایه های انسانی در پیچ کمبود اعتبار جان می سپارند/ ۱۵سال انتظار بی پایان برای اتمام بزرگراه زابل به زاهدان ))