ارسال اين مطلب به دوستان

(( احیای حقوق عامه در زابل؛ از مطالبات کارگران تا کاهش سرقت ها/ اشتغالزایی و کارآفرینی در کاهش آسیب اجتماعی موثر است ))