ارسال اين مطلب به دوستان

(( حقوق بشر آمریکایی از بین بردن انسانیت و آرمانی انسانی است/ حمایت از گروه های تروریستی خود مظهر تروریست بودن آمریکا است ))