ارسال اين مطلب به دوستان

(( قیمت سکه ٢ مرداد ١۴٠٠ به ١٠ میلیون و ۵٨٠ هزار تومان رسید )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود