ارسال اين مطلب به دوستان

(( کودکی که بریدن سر یک بسیجی را به چشم دید!/ بزرگ شدن در سایه جنایت )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود