ارسال اين مطلب به دوستان

(( اصلاح شبکه برق روستای بندینی شهرستان زر آباد انجام شد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود