ارسال اين مطلب به دوستان

(( فیلم/ مناجات با خدا؛سیدعلی اصغر موسوی )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود