ارسال اين مطلب به دوستان

(( افسردگی دستاورد استفاده بی رویه از فضای مجازی/ عدم نظارت والدین بستری برای بروز ناهنجاری اخلاقی و رفتاری )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود