ارسال اين مطلب به دوستان

(( نیازامروز ما مدیریتی است که نظارت را بر دخالت ترجیح دهد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود