ارسال اين مطلب به دوستان

(( کم رنگ کردن تقدیرهای رئیس جمهور از کادر درمان بهانه ای تازه برای حمله به دولت )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود