ارسال اين مطلب به دوستان

(( آسفالت معابر، مطالبه ای که حسرت شد/ عبور هفت خوان رستم رانندگان از روی آسفالت چهل تکه زاهدان )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود