ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمار فاقدین و غاصبین شناسنامه و مشکوک التابعین زیبنده سیستان نیست )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود