ارسال اين مطلب به دوستان

(( برنامه ویژه دولت برای پایان بی آبی و ساماندهی حاشیه نشینی چابهار/تحول بنیادین در انتظار سواحل مکران )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود