ارسال اين مطلب به دوستان

(( کم کاری مسئولان مانع اشتغالزایی کارآفرینان/کارگاهی که بوی امید و شرافتمندی می دهد ))