ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاریکی بر معابر بمپور سایه افکنده است/نارضایتی شهروندان از عدم روشنایی خیابان ها )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود