ارسال اين مطلب به دوستان

(( خسارت شدید طوفان به کشاورزان ایرانشهری/ 500 اصله نخل خرما بارور دچار خسارت شد )) 
آیا پیگیری های مسئولین برای حل مشکل خشکسالی سیستان را کافی میدانید؟
آری
خیر
اصلا پیگیری نمی شود